Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Qu******** 710.000đ
2 hao******** 300.000đ
3 huy******** 285.000đ
4 hie******** 140.000đ
5 Ngu******** 140.000đ
6 ngh******** 3.000đ